מה קורה וההורה המשלם מזונות, חס וחלילה, נפטר?

אחת ההחלטות החשובות בחיים, אשר תלווה אתכם בשנים הבאות ועשויה להשפיע עליכם ועל עתיד ילדיכם, היא מה יקרה במקרה של פטירה חס וחלילה מכל סיבה שהיאשל ההורה המשלם מזונות. שהרי במקרה כזה, יפסקו באחת תשלומי המזונות החודשיים, מה שיגרום לכך שהילדים ישארו ללא מקור הכנסה חודשי, מובטח וקבוע, כפי שהיה עד לאירוע הפטירה וללא הבטחה לעתידם. מזונות אלו, הינו סכום שבלעדיו יהיה קשה מאוד להתקיים ולדאוג לעתיד הילדים.

הפתרון – תכנית ביטוח תשלום מזונות

על מנת להבטיח שמשפחתך תמשיך לקבל מדי חודש בחודשו את הסכום הדרוש לקיומה וליציבותה הכלכלית, ניתן להעביר את הסיכון אל חברת הביטוח על ידי רכישת תוכנית ביטוח ייחודית, לקבלת קיצבה חודשית, בגובה הסכום המלא או החלקי של דמי המזונות שנקבעו.

כך, ניתן להבטיח שגם במקרה מוות של אחד מבני הזוג הגרושים תשלום חודשי בגובה הסכום החודשי קבוע ולמשך תקופת הביטוח אותה קבעתם מראש, כאשר התשלום יגיע מחברת הביטוח.

תוכנית ביטוח מזונות נותנת לך שקט נפשי ופתרון מעשי:

גמישות: אפשרות להתאים את תקופת הביטוח לפי גילאי הילדים ואת תקופת תשלום המזונות לכל אחד מהם, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין.

  • ביטחון: ניתן לקבוע בפוליסה מוטב בלתי חוזר, כך שלא ניתן לערוך בה שינויים ללא הסכמת המוטב.
  • לאישה: מבטיח את השקט הנפשי להמשיך ולהעניק לילדיה את רמת החיים והחינוך המתבקשת במקרה מוות מוקדם חס וחלילה של משלם המזונות.
  • לגבר: הבטחת עתידם וביטחונם הכלכלי של הילדים על ידי יצירת מקור המשך תשלום מזונותיו במצב מוות חס וחלילה.
  • לילדים: שמירה על איכות החיים, החינוך וההשכלה גם במקרה פטירה של ההורה.

הפרמיה החודשית בגין ביטוח דמי המזונות זולה מאוד ונבנית על ידי מספר פרמטרים, דוגמת גובה דמי המזונות החודשיים, תקופת התשלום, מגדר, עישון וחיתום רפואי אישי.